Turun yliopistollinen keskussairaala, TYKS AA7

Turun yliopistollinen keskussairaala, TYKS AA7

Saneerauskohde

2018

Munuaisosaston peruskorjaus